Rozmiar: 15909 bajtów

- 7 -

1349, 13 V (indictione II, die XIII mensis Maii, hora quasi sexta),
Lubomierz (claustrum Libental, ante fenestrum locutorii)

IN. Konrad, syn Michała de Jeykowicz, notariusz publiczny, pleban we Wleniu przekazuje klasztorowi w Lubomierzu kaplicę NPM koło grodu we Wleniu z 7 ½ grzywnami czynszu z Nielstna (Waltheri villa), Strzyżowca (Zceisdorf), Pilchowic (Magna Mura et parva), Klecza (Hossiksdorf). Ksieni Małgorzata wyznacza jako kapelana Mikołaja, plebana z Wlenia, kasztelan wleński Konrad nadaje kaplicy 2 grzywny czynszu z Kleczy.

Świadkowie: Małgorzata ksieni, Małgorzata przeorysza, Irmentruda dawniejsza ksieni, Anna de Donyn, Elżbieta jej siostra, Katarzyna de Prato, Zofia jej siostra, Zofia de curia, Isolata, Mikołaj pleban we Wleniu, Mikołaj jego sługa, Jan Polencz i Heynko Rizche.

Nie zachowany or. pergaminowy, łac., w lewym dolnym rogu widniał znak notarialny Konrad s. Michała de Jeykowicz, Rep. 92 nr 7. Reg. Śl., II, nr 63.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów