Rozmiar: 15909 bajtów

- 8 -

1350, 9 X (in festo sancti Dyonisii), Lubomierz (Lybenthal)

Sołtys z Popielówka (villa Henrici) za zgodą ksieni z Lubomierza zamienia obowiązek służby konnej na roczny czynsz 1/3 grzywny.

Nie zachowany or. pergaminowy, łac., na pasku pergaminowym wisiała pieczęć sołtysa, nie zachowana już w 1810 r., Rep. 92 nr 8. Reg. Śl., II, nr 361.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów