Rozmiar: 15909 bajtów

- 9 -

1361, 8 VII (VIII Idus Julii), Lubomierz (in Lybintal)

Elżbieta z Cierni (de Cyrner) ksieni i Agnieszka de Coctibus przeorysza sprzedają Mikołajowi, sołtysowi in Mrotendorf, villa monasterii, wolne służby konne oraz prawa do wykonywania zawodu młynarza i szewca.

Nie zachowany or. pergaminowy, łac., pieczęć ksieni nie była już zachowana w 1810 r., Rep. 92 nr 9.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów