Rozmiar: 15909 bajtów

- 11 -

1373, 16 XII (die XVI Decembris), Lubomierz (in monasterio Liebenthal)

IN. Katarzyna de Nuchtericz ksieni klasztoru benedyktynek se et monasterium subiiciunt potestati Przecławowi biskupowi wrocławskiemu.

Świadkowie: Elżbieta de Reno podprzeorysza, Małgorzata de Cczeschow kustoszka, Jutta de Prompnicz piwniczna oraz siostry – Kunegunda de Kenyrnicz, Klara z Brzegu (de Ripa), Małgorzata de Megelin, Agnieszka de Kothewicz, Anna de Czedlicz, Anna z Lubomierza i Małgorzata de Sydelicz.

Nie zachowany or. pergaminowy, łac., w lewym dolnym rogu widniał znak notarialny, Rep. 92 nr 11.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów