Rozmiar: 15909 bajtów

- 12 -

1408, 12 XI (die XII mensis Novembris, regni Bohemie XLVI,
Romanorum vero XXXIII), Wrocław

Wacław król rzymski czeski zatwierdza przywileje klasztoru benedyktynek w Lubomierzu.

Nie zachowany or. pergaminowy, łac., nie zachowana pieczęć królewska, Rep. 92 nr 12.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów