Rozmiar: 15909 bajtów

- 14 -

1439, 2 III (an dem ander Tag des mondes Merczen), Wrocław

Albrecht król rzymski, czeski i węgierski zatwierdza przywileje i posiadłości klasztoru benedyktynek w Lubomierzu.

Nie zachowany or. pergaminowy, niem., na pasku pergaminowym nie zachowana pieczęć królewska, Rep. 92 nr 14.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów