Rozmiar: 15909 bajtów

- 16 -

1461, 19 V (am Dinstag nach sandt Jozefien Tag), Praga

Jerzy z Podiebradów król czeski zatwierdza prawa i przywileje klasztoru w Lubomierzu

Nie zachowany or. pergaminowy, niem., na pasku pergaminowym wisiała pieczęć króla, Rep. 92 nr 16.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów