Rozmiar: 15909 bajtów

- 17 -

1462, 14 X., Praga

Jerzy z Podiebradów król czeski widymuje dokument Henryka V Grubego księcia legnickiego z 6 VII 1278 r. (por. nr 1).

Nie zachowany or. pergaminowy, łac., na pasku pergaminowym wisiała pieczęć króla, Rep. 92 nr 17.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów