Rozmiar: 15909 bajtów

- 19 -

1472, 25 XI (an sand Katherine Tag), Świdnica

Jorg von Hage starosta księstwa świdnicko-jaworskiego stwierdza, że Hannos Renckir sprzedał Hannosowi Slewsser, mieszczaninowi lwóweckiemu, ¾ czynszu (mere czins) i lenno w Płóczkach (Gerisseiffen).

Nie zachowany or. pergaminowy, niem., na pasku pergaminowym wisiała pieczęć starosty, Rep. 92 nr 19.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów