Rozmiar: 15909 bajtów

- 21 -

1484, 6 IV (den nesten Dinstag vor dem Palmtagen), Gierałtów (Gersdorf)

Hanos Nympcz zatwierdza układ zawarty między braćmi Kuncze i Ulrykiem z Lubomierza na Gierałtowie i Kuncze Schoff z Karpnik (Fischbach) o 11 grzywien czynszu z odkupionych dóbr w Pławnej (Schmottensseifen). Obaj bracia przekażą Kuncze Schoff 5 grzywien halerzy.

Nie zachowany or. pergaminowy, niem., na pasku pergaminowym nie zachowane 3 pieczęcie odbite w czarnym wosku – obu braci i Kuncze Schoff, Rep. 92 nr 21.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów