Rozmiar: 15909 bajtów

- 24 -

1494, 15 XI (den Sunabund nach Martini), Gierałtów (Gersdorf)

Ulryk z Lubomierza, na Gierałtowie, sędzia w klasztorze w Lubomierzu potwierdza swemu szwagrowi Sibelt kupno dóbr Hozzinhaus z trzema ogrodami.

Nie zachowany or. pergaminowy, łac., na pasku pergaminowym wisiała pieczęć sędziego, Rep. 92 nr 24.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów