Rozmiar: 15909 bajtów

- 26 -

1510, 10 III (an Sontagen Letare), Janowiec – Świdnica
(gesehen zu Keysselsdorf und gegeben zu Schweidnitz)

Ulryk Schoff rycerz na Chojniku i Gryfowie, starosta księstwa świdnicko-jaworskiego stwierdza, że Krzysztof von Borau sprzedał Janowi von Borau folwark w Kotliskach z przyległościami.

Nie zachowany or. pergaminowy, łac., na pasku pergaminowym wisiała pieczęć starosty, Rep. 92 nr 25.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów