Rozmiar: 15909 bajtów

- 33 -

1529, 8 IX (am Tage Nativitatis Marie), Świdnica

Hannos Seidlitz z Piławy (Peilau) rycerz na lennie zamkowym w Jaworze, starosta księstwa świdnicko-jaworskiego zatwierdza dokument Konrada von Hoberg starosty księstwa świdnicko-jaworskiego z 24 III 1512 r. dotyczący sprzedaży wsi Przezdziedza (Dipoldsdorf) i Skowronek (Lerchenberg).

Or. niem., perg. 577 x 279 + 56, na pasku pergaminowym połowa pieczęci starosty, Rep. 92 nr 10 (32).


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów