Rozmiar: 15909 bajtów

- 34 -

1536, 11 VII (am Dinstage vor Margarete), Jawor – Świdnica
(gesehen ahm Burglehn czum Jawer und geben zur Schweidnitz)

Hanos Seidlitz von Schönfeldt, pan na lennie zamkowym w Jaworze, starosta księstwa świdnicko-jaworskiego stwierdza, że Fabian Borau z Kotlisk (Kesselsdorf) przekazał mu swe dobra w Janowcu.

Or. niem., perg. 373 x 197 + 53, nacięcie pasku pergaminowym po pieczęci starosty, Rep. 92 nr 11 (33).


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów