Rozmiar: 15909 bajtów

- 40 -

1567, 20 IV., Praga

Cesarz Maksymilian II, król Węgier, Czech etc. potwierdza przywileje i dobra klasztoru w Lubomierzu.

Nie zachowany or. niem., perg., na czarnych sznurach wisiała pieczęć cesarska z kontrasigillum, Rep. 92 nr 39.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów