Rozmiar: 15909 bajtów

- 42 -

1574, 21 IV (Mitwoch nach Quasimodo Geniti)

Magdalena von Debschitsch, ksieni i konwent klasztoru benedyktynek w Lubomierzu stwierdzają, że Jakub von Sade, zw. Sebald, von Hozzenhaus sprzedał swe dobra swemu synowi Zygmuntowi von Sade.

Or. niem., perg. 440 x 237 + 40, na pasku pergaminowym pieczęć ksieni z Najświętszą Marią Panną z Dzieciątkiem, odbita w czarnym wosku, Rep. 92 nr 15 (40).


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów