Rozmiar: 15909 bajtów

- 43 -

1577, 20 VIII., Wiedeń

Cesarz Rudolf II zatwierdza prawa i przywileje klasztoru w Lubomierzu.

Nie zachowany or. niem., perg., na żółto – czarnych sznurach wisiała pieczęć cesarza, Rep. 92 nr 41.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów