Rozmiar: 15909 bajtów

- 44 -

1581, 2 VI., Praga (am Schloss Prag)

Cesarz Rudolf II zatwierdza zawarcie umowy między Jadwig± Kraschwitz a rad± i gmin± w Lubomierzu i powołuje się na dawniejsze rozporz±dzenie starosty ¶l±skiego z 21 IX 1580 r.

Or. niem., perg. 677 x 456 + 95, pasek pergaminowy po pieczęci cesarza, Rep. 92 nr 16 (42).


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów