Rozmiar: 15909 bajtów

- 49 -

1610, 8 VI.

Prezydent Kamery Cesarskiej w Pradze potwierdza prawa klasztoru w Lubomierzu do dóbr we wsi Pławie (Hoppenhrus).

Nie zachowany or. niem., perg., na pasku pergaminowym wisiała pieczęć Kamery cesarskiej, Rep. 92 nr 46.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów