Rozmiar: 15909 bajtów

- 54 -

1618, 3 XII., Świdnica

Cesarz Maciej, król Węgier, Czech etc. zajmuje stanowisko wobec sporu między klasztorem benedyktynek w Lubomierzu z Mateuszem Arnoldem Lehmann z Pławnej.

Or. niem., perg. 237 x 102 + 20, pasek pergaminowy po pieczęci cesarza, Rep. 92 nr 24 (48 c).


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów