Rozmiar: 15909 bajtów

- 58 -

1625, 27 VIII, Jawor (auf Burglehn zum Jauer)

Kacper von Warnsdorf starosta księstwa świdnicko-jaworskiego przekazuje klasztorowi w Lubomierzu prawa do posiadania lennego sądownictwa w Pławnej nadane przez cesarza Ferdynanda II.

Or. niem., pap. 193 x 311, 4 karty, pieczęć starosty opłatkowa, Rep. 92 nr 27 (51).


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów