Rozmiar: 15909 bajtów

- 62 -

1649, 21 VI., Lubań (actum Lauban)

Georg Ludwik von Stahremberg, starosta ksistwa świdnicko-jaworskiego stwierdza, ze Anna Borein sprzedała Annie Winkler dobra (Oberguth) w Kotliskach (Kesselsdorf), co zatwierdza Ludwik hr. i pan von Stahrenberg 1 VII 1650 r.

Or. niem., pap. 198 x 318, 4 karty, pieczęć opłatkowa starosty oraz 9 pieczęci lakowych, Rep. 92 nr 30 (55).


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów