Rozmiar: 15909 bajtów

- 63 -

1650, 1 VII., Świdnica

Ludwik hr. i pan von Stahrenberg zatwierdza Annie Winkler kupno dóbr dziedzicznych w Kotliskach.

Or. niem., perg., 472 x 256 + 42, na pasku pergaminowym pieczęć wystawcy, Rep. 92 nr 31 (56).


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów