Rozmiar: 15909 bajtów

- 65 -

1653, 13 VIII (unserer Reiche des Romischen in 1,
des Hungarischen und des Behemischein in dem 8 Jahren), Regensburg
(in unserer Konigliche Reichstadt Regensburg)

Cesarz Ferdynand III transumuje dokument cesarza Rudolfa II z 20 VIII 1577 r., który zatwierdził klasztorowi w Lubomierzu dawniejsze nadania i dokumenty swych poprzedników zawierające przywileje, pisma, wolności, prawa, przywileje sądowe, ustanowienie targów rocznych, tygodniowych i solnych, następnie odnoszące się do mieszkańców, wsi, ogrodów i rzemiosła.

Or. niem., perg., 267 x 322, dokument oprawny, 11 stron, podpis cesarza, Rep. 92 nr 33 (57 b).


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów