Rozmiar: 15909 bajtów

- 67 -

1657, 27 IV., Świdnica

Otto pan na Kostitz, radca cesarski, potwierdza dokument z 23 III t. r.

Or. niem., perg. 642 x 219 + 39, nacięcie po pasku pergaminowym po pieczęci wystawcy, Rep. 92 nr 35 (59).


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów