Rozmiar: 15909 bajtów

- 72 -

1682, 11 VIII., Lubomierz

Burmistrz i rada miasta Lubomierza zatwierdzają dokumenty cesarza Ferdynanda II z 21 II 1634 r. i Jana Fryderyka pana na Niemczy starosty krajowego z 18 X 1677 r. dla Georga Teuer z Lubomierza o nadanie mu szlachectwa i herbu oraz dóbr dziedzicznych.

Nie zachowany oryginał niem., pap., z pieczęcią miasta, Rep. 92 nr 63 b.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów