Rozmiar: 15909 bajtów

- 74 -

1685, 23 III., Jawor – Świdnica

Hanns Fryderyk pan na Niemczy starosta krajowy księstwa świdnicko-jaworskiego potwierdza zawarcie transakcji kupna dóbr w Kotliskach, przedstawioną w poprzednim dokumencie.

Nie zachowany or. niem., perg., z pieczęcią starosty, Rep. 92 nr 65.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów