Rozmiar: 15909 bajtów

- 73 -

1685, 23 III., Jawor – Świdnica

Hanns Fryderyk pan na Niemczy starosta krajowy księstwa świdnicko-jaworskiego stwierdza, że Anna Chrystiana Kalkreuth, wdowa z Kotlisk zawarła transakcję kupna części dóbr dziedzicznych z Anną Tugendreich von Kyau.

Or. niem., perg. 556 x 187 + 30, pieczęć wystawcy wyrwana z dokumentu, Rep. 92 nr 40 (64).


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów