Rozmiar: 15909 bajtów

- 78 -

1696, 10 X.

Jan Joachim Michał hr. von Sinzendorf, radca cesarski, stwierdza, że Georg Fryderyk von Eule zawarł układ z klasztorem w Lubomierzu o kupno ł±ki w Rakowicach zw. Fleischerplan.

Or. niem., perg. 568 x 267 + 40,, nacięcie po pasku pergaminowym po pieczęci radcy Rep. 92 nr 43 (69).


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów