Rozmiar: 15909 bajtów

- 80 -

1701, 4 XI., Wiedeń

Cesarz Leopold II nadaje klasztorowi w Lubomierzu urbarz majątkowy i potwierdza jego wymienione posiadłości.

Or. niem., perg. 657 x 502 + 107, pieczęć cesarza wyrwana z dokumentu, Rep. 92 nr 44 (71 a).


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów