Rozmiar: 15909 bajtów

- 79 -

1701, 4 XI., Wiedeń

Cesarz Leopold II potwierdza klasztorowi w Lubomierzu posiadanie kramu solnego w Osieku (Ossig).

Nie zachowany or. niem., perg. z pieczęcią cesarza, Rep. 92 nr 70.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów