Rozmiar: 15909 bajtów

- 81 -

1702, 20 VII., Wiedeń

Cesarz Leopold II przekazuje sołtysom w dobrach klasztoru w Lubomierzu następujące przywileje: posiadanie jatek mięsnych, kramów szewskich i kowalskich w Ocicach (Ottendorf), rzeźni w Chmieleniu (Langwasser), Marczycach (Merzdorf) i w Grudzy Berngrütz), a piekarni i rzeźni w Wojciechowie (Ullesdorf) i w Małuszycach (Stockisch).

Nie zachowany or. niem., perg. z pieczęcią cesarza Leopolda II, Rep. 92 nr 71 b.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów