Rozmiar: 15909 bajtów

- 82 -

1709, 7 V, Jawor

Jan Antoni hr. von Schaffgotsch starosta krajowy księstwa świdnicko-jaworskiego nadaje Marcie, ksieni klasztoru w Lubomierzu, zatwierdzenie dokumentu cesarskiego z 1629 r. o posiadaniu wójtostwa krajowego i sądownictwa wyższego w Lubomierzu, następnie jarmarku rocznego i tygodniowego oraz solnego i innych dóbr w wymienionych wsiach.

Nie zachowany or. niem., perg. z pieczęcią starosty, Rep. 92 nr 72.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów