Rozmiar: 15909 bajtów

- 84 -

1726, 7 III, Lubomierz

Marta ksieni klasztoru benedyktynek w Lubomierzu wydaje zaświadczenie dla Dawida Ulbrich, mieszczanina w Lubomierzu.

Or. niem., pap. 202 x 327, pieczęć opłatkowa i podpis ksieni, Rep. 92 nr 47.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów