Rozmiar: 15909 bajtów

- 85 -

1728, 6 II., Wiedeń

Cesarz Karol VI nadaje klasztorowi w Lubomierzu urbarz piwny i słodowy w Janowcu.

Nie zachowany or. niem., perg. z pieczęcią cesarza Karola VI, Rep. 92 nr 73.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów