Rozmiar: 15909 bajtów

- 86 -

1733, 29 I., Wiedeń

Cesarz Karol VI transumuje dokument Ferdynanda IV króla rzymskiego z 13 VIII 1653 r.

Or. niem., oprawny, perg. 280 x 330, 23 strony, pieczęć cesarza na żółtych sznurach z czerwonego wosku, podpis Karola VI, Rep. 92 nr 46 (74).


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów