Baworowa

Baworowa (Beerberg, cz. Leśniej, pow. Lubań)