Dobromierz

Dobromierz (Hohenfriedeberg), pow. Świdnica