Gościszów

Gościszów (Giessmannsdorf), gm. Nowogrodziec, pow. Bolesławiec