Luboradz

Luboradz (Lobris), gm. Mściwojów, pow. Jawor