Moczydlnica Klasztorna

Moczydlnica Klasztorna (Mönchmotschelnitz),
gm. Wińsko, pow. Wołów