Mrozów

Mrozów (Nippern), gm. Miękinia, pow. Środa Śląska