Sobolów

Sobolów (Zobel), gm. Wądroże Wielkie, pow. Jawor