Ujazd Dolny

Ujazd Dolny (Nieder Mois), gm. Udanin,
pow. Środa Śląska