Rozmiar: 15909 bajtów

- 2 -

1250, Przyłęk (Frankenberg)

Henryk [III] ks. śląski [wrocławski] (Heinricus dux Silesie) potwierdza lokację miasta Brzegu na prawie niemieckim.

Świadkowie: komes Mroczek (Mejosko), komes Albert z Brodą (Albertus cum Barba), komes Jaxa, komes Jan z Wierzbnej (Joannes de Wirbna), Jan (Joannes) Ossina, komes Przybek (Pzibico), Bogusław młodszy (Boguslaus Iuvenis), Konrad protonotariusz (Conradus prothonotarius), Konrad cześnik (Conradus pincerna), Herman pleban ze Świdnicy (Hermannus plebanus de Schweidnitz) i wszyscy bracia z Michałowa (Michlowe).

Kopia (XIX wiek) łac. i niem., pap. 220 x 315
APOpole, Am Brzegu, sygn. tymcz. 1
Ed.: SU 2, nr 409
Reg.: CDS 9, nr 6


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów