Rozmiar: 15909 bajtów

- 8 -

1281, Hlubčice (Lubesyz)

Mikuláš [I.], kníže opavský (Nycholaus dux Opauie), daruje městu Krnovu (Iegerdorfe) 24 lánů lesa na svém panství v Opavici (Oppawyzc).

Svědkové: Vok z Kravař (Wokko de Crawar), Jan, knížecí stolnik (Johannes dapifer noster), Zbyslav z Koutů (Sbyzlaus de Chuth), Konrád, knížecí komorník (Chvnradus camerarius noster), Beneš z Uvalna (Benesius de Lobensteyn), Rudiger, fojt (advocatus Rudigerus) a měšťané z Hlubčic (cives de Lubesyz) Herman (Hermanus) Rose, Valter ze Záwiszyc (Waltherus de Sawzycz), Valter z Lisięcic (Waltherus de Lysentyz), Tilo z Krakova (Tylo de Cracouia), Gerbotho a Hartmut (Hartemudus).

Or. lat., perg. 290 x 205 + 25
Pečeť vydavatele, původně přivěšená na nitích, chybí
ZA, Jan Spatzier, inv. č. 26, fol. 86
Ed.: CDM 4, č. 200, s. 265; Rzehak, s. 116-118; SU 4, č. 435, s. 290
Reg.: Regesta 2, č. 1270, s. 546; Kopetzky, č. 134, s. 36-37; SR, č. 1651, s. 1


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów