Rozmiar: 15909 bajtów

- 12 -

[před 1288, 15 IV, Opava]

Heřman (Hermannus) a Bertold (Bertoldus), držitelé Velkých Hostic (Hoschicz), činí nadání pro jimi zde postavenou kapli sv. Jana.

Svědkové: Vok z Kravař (Wocko de Crawar), Zbyslav (Sbyslaus), Burchard, Herold, Jindřich (Heinricus) Strigonerus, měšťané opavští.

Inzert v listině 1288, 15 IV /viz č. 13/
Ed.: SU 5, č. 377, s. 296


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów