Rozmiar: 15909 bajtów

- 13 -

1288, 15 IV (XVII Kalendas Maii), Brušperk (Brunsberg)

Dětřich, biskup olomoucký (Theodericus episcopus Olomucensis), potvrzuje listinu vydanou před 1288, 15 IV /viz č. 12/.

Or. lat., perg. 250 x 180 + 20
Pečeť vydavatele, původně přivěšená na perg. proužku, chybí
SOkA Opava, Am Opava, inv. č. 116. sign. 1/2
Ed.: Kürschner (1886), s. 6-7; SU 5, č. 378, s. 296-297
Reg.: Kopetzky, č. 153. s. 43


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów