Rozmiar: 15909 bajtów

- 14 -

1289

Heřman zvaný z Lo (Hermannus dictus de Lo), měšťan opavský (Opauiensis), prodává louku u Velkých Hostic (Magnum Hoschitz) Ludvíkovi (Ludwicus) a Jindřichovi (Isenricus), měšťanům opavským.

Svědkové: Goblo, Jakub (Iacobus), Žibřid (Sifridus), Winandus, obyvatelé Velkých Hostic (villani de Hoschitz), Jindřich (Henricus) Colbo, fojt opavský (advocatus Opauie), Bedřich (Fridericus), Albert (Albertus), Giselbertus a Rudlo - opavští radní (consules Opauie), Petr (Petrus), Sidelman (Sidelmannus), Jindřich (Heinricus), Konrád (Conradus) - sudí opavští (scabini Opauie), Mikuláš z Nisy (Nicolaus de Niza), Jindřich ze Strzegomi (Heinricus de Strigon) - měšťané opavští.

Or. lat., perg. 315 x 165+15
Dvě pečeti vydavatele a města Opavy, původně přivěšené na perg. proužcích, chybí
ZA, Klarisky Opava, inv. č. 1, sign. E 1
Ed.: CDM 4, č. 288, s. 364-365; SU 5, č. 439, s. 337
Reg.: Kopetzky, č. 159, s. 45-46; SR, č. 2095, s. 122; Šebánek, č. 331, s. 61


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów