Rozmiar: 15909 bajtów

- 15 -

1292, 24 II (VII Kalendas Martii), Brzeg (Brega)

Henryk [V] ks. śląski, pan Wrocławia i Legnicy (Henricus dux Silezie dominus Wratislauie et de Lignitz) transumuje dokument ks. Henryka [III] z 22 VII 1264 (zobacz nr 5).

Świadkowie: Henczek z Wyzenburga (Henczko de Wisenburc), Miron z Prochowic (Miron de Parochwicz), Ludwik protonotariusz (Ludwicus prothonotarius), Piotr (Petrus) de Gusich, Bertold (Bertoldus) de Borow, Friczek z Jaryszowa (Friczcho de Jaroschow).

Or. łac., perg. 298 x 210 + 34
Pieczęć piesza księcia, na jedwabnym czerwono-zielonym sznurze; pęknięta i uszkodzona
APOpole, Am Brzeg, sygn. tymcz. 3
Ed.: CDS 9, nr 28; SU 6, nr 46 (pod datą 23 II)


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów